TV

Thomas Hedengran

2011 TJUVARNAS JUL. Regi: P Simonsson/S Roos. Nordisk Film TV SVT
2008 OSKYLDIGT DÖMD. Regi :R Holm. Filmlance
2008 HÖÖK. Regi: A Moberg. SVT Bobfilm
2007 ELIXIR.
2005 KVALSTER. Regi: Lisa Ohlin. SVT
2005 KOMMISSIONEN. Regi: C. Berlin/A. Lenhoff/J. Grimås. SVT.
2003 PARAGRAF 9. Regi: Kjell Sundvall/Harald Hamrell. Jarowskij/TV3.
2001 OP: 7. Regi: M Söder/C Berlin. Jarowskij/Kanal 5.
2000 SJÄTTE DAGEN. Regi: Björn Gunnarsson. SVT.
2000 NYA TIDER. Jarowskij AB.
2000 VITA LÖGNER. Regi: L Ivert/ P Dufwa/P Törnqvist. MTV/TV3.
1999 MITT I LIVET. Regi: Paal Wesenlund. SVT.
1999 JULENS HJÄLTAR. Regi: Stephan Apelgren. SVT.
1998 SALLY. Regi: Ulf Malmros. MTV.
1998 ANNA HOLT. Regi: Alexander Moberg. SVT.
1998 PIP-LARSSONS. Regi: E. Dahlman/C. Lindberg. SVT.
1998 KVINNAN I DET LÅSTA RUMMET. Regi: Leif Magnusson. SVT.
1998 ÅKE FRÅN ÅSTOL. Regi: Knut Agnred. SVT.
1997 ASPIRANTERNA. Regi: Alexander Moberg. SVT.
1995 ANNA HOLT. Regi: A Engström/A Moberg/J Brisinger/T Samuelsson.SVT.
1994 SOLO. Regi: Anders Lennberg/Peter Ocskay. Kanal 5.
1993 DEN VITE RIDDAREN. Regi: Daniel Alfredson. SVT.
1992 DEN GRÅTANDE MINISTERN. Regi: Leif Magnusson. SVT.